God aktivitet under Arendalsuka

Publisert: 20. august 2018

Lungekreftforeningen har hatt en uke med god aktivitet i Arendal, både med en godt besøkt stand og med deltakelse i en debatt. Arendalsuka regnes som landets fremste politiske møteplass.

– Tilstedeværelse under Arendalsuka gir oss en fin mulighet til å møte medlemmer, pasienter og pårørende og andre som er interesserte i vår sak. Vi jobber også med å synliggjøre oss og knytte kontakter blant politikere og medier, sier Per Olthuis, leder for Lungekreftforeningen.

Flere fra styret betjente standen som Lungekreftforeningen delte med Blodkreftforeningen og Gynkreftforeningen.

På debatt

Olthuis deltok på et debattmøte på under Arendalsuka, hvor han blant annet tok opp problemet med at bruken av immunterapi for lungekreftpasienter er ulik fra landsdel til landsdel. I panelet var også landets første helseminister Werner Christie og Høyre sitt medlem i Stortingets helse- og omsorgskomite, Sveinung Stensland, representert.

På bildet er Høie flankert av Cecilie og Per til venstre, og Per Otto Nilsen, Jacob Hygen (nestleder i Blodkreftforeningen), og Helle-Karin Hanssen på høyre side.

Høie på besøk

Det var gledelig at helseminister Høie tok turen innom standen vår. Han fikk, som alle andre, tilbud om å støtte Lungekreftforeningen på Vipps! 

På bildet er Høie flankert av Cecilie og Per til venstre, og Per Otto Nilsen, Jacob Hygen (nestleder i Blodkreftforeningen), og Helle-Karin Hanssen på høyre side.