Gode nyheter fra internasjonal konferanse om lungekreft i Toronto

Publisert: 24. oktober 2018

Åslaug Helland, overlege ved Radiumhospitalet og hovedstyremedlem i Lungekreftforeningen, er i disse dager i på en internasjonal konferanse om lungekreft i Toronto. Her deltar over 7000 lungekreftinteresserte for å høre siste nytt innen lungekreft. Helland rapporterer om siste nytt fra studier innen screening, utredning og behandling, og forteller om mange gode nyheter fra Toronto.

Konferansen er The IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) 19th world conference on lung cancer. Og arrangeres 23.-26.september i Troronto.
24.september ble resultatene fra den såkalte PACIFIC-studien presentert. Dette er en studie der pasienter med lokalavansert ikke-småcellet ungekreft er behandlet med strålebehandling, kjemoterapi og deretter immunterapi (durvalumab).

– Pasienter ble randomisert mellom durvalumab og placebo, etter fullført kjemoterapi og strålebehanlding. 476 pasienter ble behandlet med durvalumab, og 237 fikk placebo. Det gikk klart bedre med pasienter som ble behandlet med immunterapi (durvalumab). Immunterapien er rimelig godt tolerert. Dette er godt nytt, da flere pasienter lever lenger med den nye behandlingen. Durvalumab fikk medisinsk godkjenning i Europa i går, og vi håper på snarlig refusjon i det offentlige i Norge, men må vente på endelig beslutning i beslutningsforum, forteller Helland.

For pasienter med ALK positiv sykdom, viser nye resultater at brigatinib er bedre enn crizotinib som førstelinjes behandling. Ca 3-5% av pasienter med inne-småcellet lungekreft har en genforandring som påvirker ALK-genet.
–  I denne studien ble 275 pasienter inkludert, og halvpartne fikk behandling med crizotinib mens halvparten fikk brigatinib. Studien viste at brigatinib var klart mer effektiv behandling, og overlevelsen var signifikant bedret. Særlig pasienter med spredning til hjernen drog nytte av brigatinib. Dette er svært gode resultater, og det betyr at vi nå har flere medikamenter som er effektive i denne gruppen lungekreftpasienter, sier Helland.

Helland forteller at høydepunktet fra gårsdagen, 24.09, var resultatene fra en stor europeisk screening-studie.
–  Nelson-studien inkluderte over 15000 personer i Nederland og Belgia, og halvparten ble screenet med regelmessige CT-undersøkelser og fulgt i 10 år.  De som kunne være med i studien, var personer som hadde røkt mye, og som derfor hadde en viss risiko for å utvikle lungekreft. Studien viste at færre personer døde av lungekreft i løpet av 10-årsperioden i gruppen som hadde tatt CT-undersøkelser, og gevinsten var aller størst hos kvinnene. Screening av risikopersoner vil nok bli diskutert i tiden som kommer også i Norge.