Ny, lovende studie – ALK-positiv lungekreft

Publisert: 1. oktober 2018

Positive resultater for brigatinib i førstelinje for pasienter med ALK-positiv lungekreft. Studien var global og resultatene ble publisert 25.juli.

– Ja, dette er gode nyheter for pasienter med ALK-positiv lungekreft . Vi har også deltatt i studien, og norske pasienter er inkludert. Vi har sett at brigatinib er et effektivt medikament med lite bivirkninger. Disse resultatene er viktige i prosessen rundt godkjenningen av medikamentet, som må til før vi har medikamentet tilgjengelig. Dessverre tar det ofte lang tid fra vi ser de positive resultatene til medikamentet eventuelt blir tilgjengelig, sier Åslaug Helland, overlege ved Radiumhospitalet.
Dette var en studie der man sammenlignet to medikamenter, og brigatinib kom best ut.
– Det er mye informasjon i en slik stor klinisk studie, og flere detaljer om studien og resultatene vil bli grundig presentert på et av høstens store kreftmøter, forteller Helland.