Gratulerer med 10 års dagen!

Publisert: 9. november 2018

9.november er det 10 år siden foreningen vår ble stiftet av en gruppe engasjerte lungekreftpasienter og deres pårørende som imøtekom behovet for en pasientforening med mål om å samle og støtte vår pasientgruppe og deres nærmeste.

Vi er en forening i vekst og vi har som mål å vokse til 1000 medlemmer i løpet av 2019. Lungekreftforeningen har i løpet av det siste året tatt viktige grep som ruster oss for vekst og som gjør det mulig for oss å nå ut til flere potensielle medlemmer og øke kunnskap og oppmerksomhet om lungekreft.  Et av tiltakene er våre nye nettsider – som vi stolt lanserer i dag! I tillegg har vi laget nytt materiell og etablert et godt nettverk blant medlemmer som har tatt på seg oppgaven om å spre kunnskap om lungekreft og vår forening rundt i landet.

Etter ti år er det fortsatt et betydelig stigma knyttet til diagnosen lungekreft. Dette er en av våre hjertesaker! Vi etterlyser mer åpenhet rundt lungekreft og et av tiltakene våre er å øke kunnskapen om lungekreft. Mange som rammes av lungekreft har aldri røyket, og røyking er ofte en medvirkende årsak, ikke årsak alene til diagnosen.

Vi hilser de fantastiske fremskrittene som har skjedd på forsknings- og behandlingsfronten de siste årene varmt velkommen og vi ser lyst på fremtiden! Flere lever lengre med sykdommen og vi opplever stadig vekk at pasienter blir helt friskmeldte! Vi gratulerer alle de viktige prosjektene som har fått støtte unders årets forskningstildeling i Kreftforeningen! 

 

Varm hilsen fra Per Olthuis
Styreleder i Lungekreftforening

Bli medlem!

Ved innmelding i november og desember gjelder din kontingent også for 2019!

Sammen er vi sterkere - meld deg inn nå!