Demonstrasjon mot Beslutningsforum

Publisert: 12. mars 2019

Lungekreftforeningens styre inviterer til demonstrasjon mot Beslutningsforum og den systematiske underprioriteringen av lungekreftpasienter. Demonstrasjonen vil finne sted i forbindelse med første møte i Beslutningsforum mandag 18. mars kl 1600 i Oslo sentrum.

Nestleder i Lungekreftforeningen, Cecilie Bråthen.

– Vi reagerer med forferdelse på at leder av Beslutningsforum, Stig Slørdahl, til Dagens Medisin sier at «For store pasientgrupper kan budsjettkonsekvensene være en barriere for innføring av metoden, selv om det er et godt forhold mellom nytte og ressursbruk». Han sier dermed rett ut at han har belegg for å underprioritere lungekreftpasienter fordi vi er en så stor pasientgruppe. Dette er ikke i tråd med det vi har oppfattet som politiske signaler om at alle skal ha lik rett til behandling og de føringer som er lagt i Prioriteringsmeldingen, sier nestleder Cecilie Bråthen i Lungekreftforeningen.

Slørdahls uttalelse i Dagens Medisin kan du lese her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/03/10/beslutningsforum-avviser-kritikken/

Overfor Lungekreftforeningen har overlege ved Drammen sykehus og leder av Norsk lungekreftgruppe, Odd Terje Brustugun, sagt at det er leit for mange pasienter som kunne fått et helt annet behandlingstilbud at Beslutningsforum på forrige møte sa nei til å innføre Keytruda som førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft med EGFR T790M-mutasjon.

I Dagens Medisin 10.mars utdyper han ytterligere at alvorlig syke lungekreftpasienter ikke får den beste behandlingen: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/03/10/-fire-av-fem-alvorlig-syke-lungekreftpasienter-far-ikke-den-beste-behandlingen/

Han håpet det raskt kom en revurdering av beslutningen.

Det har ikke Beslutningsforum lagt opp til. På sitt neste møte som er mandag 18. mars klokken 1630 i lokalene til Helse Sør-Øst RHF på Grev Wedels plass 5 i Oslo sentrum, er ikke saken tatt inn til ny vurdering.

Beslutningsforum har tidligere sagt nei å finansiere den livsforlengende medisinen Tagrisso til behandling av ikke-småcellet lungekreft med EGFR T790M-mutasjon. Heller ikke denne er det tatt initiativ til å behandle på nytt.

– Vi har sett på statistikken over avgjørelser tatt av Beslutningsforum, og vi ser at lungekreftmedisiner har en langt høyere avslagsprosent enn andre pasientgrupper, sier Cecilie Bråthen.

– Nå skal vi demonstrere mot dette. Selv om vi er blant de sykeste i samfunnet vårt, så skal de som sitter og holder igjen på medisinen vår få høre vår stemme, sier hun og håper at så mange som mulig vil møte opp på demonstrasjonen. Hun håper leder av Beslutningsforum Stig Slørdahl tør å komme ut og møte pasientene og de pårørende.

Oppmøte

Vi møtes mandag 18.mars kl. 16:00 utenfor Helse Sør-Øst RHF sine lokaler på Grev Wedels plass 5 i Oslo sentrum.

Grev Wedels plass 5