Demonstrerte mot nei til nye medisiner

Publisert: 18. mars 2019

Den siste tiden har myndighetene en rekke ganger sagt nei til å ta i bruk nye behandlingsmuligheter for lungekreftpasienter i det offentlige helsevesenet.

Nærmere 40 personer møtte derfor opp til demonstrasjon mot Beslutningsforum i forbindelse med deres møte 18. mars. Det ble en frisk debatt mellom Lungekreftforeningens nestleder Cecilie Bråthen og leder av Beslutningsforum Stig Slørdahl.

Nestleder i Lungekreftforeningen, Cecilie Bråthen.

Cecilie Bråthen innledet med å si at listen over medisiner som ikke har fått godkjenning er lang, og at Norge står i en særstilling sammenlignet med våre naboland i ikke å ta i bruk medisiner som kan bety vesentlig bedre prognose og færre bivirkninger for pasienter med lungekreft. Hun reagerte på at Stig Slørdahl, til Dagens Medisin sier at «For store pasientgrupper kan budsjettkonsekvensene være en barriere for innføring av metoden, selv om det er et godt forhold mellom nytte og ressursbruk».

– Han sier dermed rett ut at han har belegg for å underprioritere lungekreftpasienter fordi vi er en så stor pasientgruppe. Lungekreftforeningen mener at dette ikke er i tråd med politiske signaler om at alle skal ha lik rett til behandling og de føringer som er lagt i Prioriteringsmeldingen, sa hun.

– Det som du referer til er at det noen ganger blir det for dyrt når det er mange pasienter. Det har også skjedd med andre pasientgrupper, svarte Slørdahl.

– Hva da med at våre naboland har sagt ja til langt flere medisiner enn hva som er godkjent i Norge, spurte Cecilie Bråthen.

Stig A. Slørdahl, leder i Beslutningsforum for nye metoder og administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

– Vi vet ikke hva som er prisene i de andre landene. Det kan godt hende at de har helt andre priser enn hva vi betaler i Norge, mente Slørdahl og poengterte senere at det var en utfordring at det ikke var åpenhet om legemiddelprisene. Han håpet at legemiddelselskapene kommer på banen med bedre priser. Da lovte han å ta beslutningen om nye lungekreftmedisiner opp til ny behandling.

– Vi ser at lungekreft gang på gang får avslag. Vi ser at vi ikke blir prioritert på lik linje med andre pasientgrupper. Det er en stor fortvilelse hos våre medlemmer over dette, sa Cecilie Bråthen og understreket at hun hadde forventninger om at saken ble tatt opp til ny behandling på neste møte i Beslutningsforum.

– Vi må veie dette opp mot andre. Vi har mange pasientgrupper som ikke har noen sterke talspersoner. Vi prøver så godt vi kan og så tar vi med oss innspillene fra dere, sa Slørdahl før han hastet inn i møtet med de andre direktørene i Beslutningsforum.