Lungekreftforeningen: Feilslått system for medisingodkjenning

Publisert: 27. april 2019

Lungekreftforeningens landsmøte har i dag, 27.04.19,  enstemmig valgt Cecilie Bråthen som ny leder.
– Kamp for å sikre lungekreftpasienter den beste behandlingen i det offentlige helsevesenet, blir en av mine viktigste saker, sier hun.

Cecilie Bråthen, nyvalgt leder i Lungekreftforeningen

Landsmøtet vedtok også en resolusjon hvor de ber om at hele systemet med godkjenning av nye medisiner i det offentlige helsevesenet tas opp til ny vurdering.

Resolusjonen lyder som følger:

Et godt og likeverdig behandlingstilbud i det offentlige helsevesenet er en av grunnpilarene i det norske velferdssystemet. Dette er ikke realiteten for landets lungekreftpasienter. Vi opplever at prioriteringskriteriene som er lagt til grunn for godkjenning av nye behandlingsmetoder i Beslutningsforum diskriminerer pasienter som tilhører en stor pasientgruppe og pasienter hvor gjennomsnittsalderen for en aktuell sykdom er høy. Dette rammer pasienter uansett hvor gamle de er når sykdommen blir diagnostisert.

Disse pasientene blir ofte avskåret med en cellegiftbehandling som ble innført for over 15 år siden, og får ikke ta del i den medisinske utviklingen som har berget livet til mange andre kreftpasienter.

Lungekreftforeningen kan ikke se at dagens system med Beslutningsforum tar høyde for dette, og ønsker at hele systemet tas opp til ny vurdering.

Det er enkeltmennesker dette gjelder.

 

Styret i Lungekreftforeningen består etter valget av følgende personer:

Leder:                           Cecilie Bråthen
Styremedlem               Kari Grønås
Styremedlem               Helle-Karin Hansen
Styremedlem               Åslaug Helland
Styremedlem               Ole Knutzen
Styremedlem               Pål Røsand
Styremedlem               Hans Petter Spydslaug

  1. vara: Karine Tveiten Kjörk
  2. vara: Veronica Elsasdatter
  3. vara: Mariann Bekkos