Lungekreftforeningen fortviler over at ikke lungekreftpasienter får den beste behandlingen i det offentlige helsevesen.

Publisert: 16. april 2019

Et godt og likeverdig behandlingstilbud i det offentlige helsevesenet er en av grunnpilarene i det norske velferdssystemet. Lungekreftforeningen føler dette ikke er realiteten for landets lungekreftpasienter lenger, og foreningen ser seg derfor nødt til å opplyse pasienter om at skal de få den beste behandlingen for sin sykdom, så må de også vurdere om de har mulighet til å betale for dette selv eller sjekke om de har en helseforsikring som kan dekke dette.

Lungekreftforeningen har derfor fått det private sykehuset Aleris til å tilby gratis førstekonsultasjon til alle nydiagnostiserte lungekreftpasienter foreløpig i en begrenset periode til utgangen av juni.

− Her kan de få en second opinion som klargjør om det finnes alternative behandlingsmetoder enn det de blir tilbudt i det offentlige, samtidig som de kan få vite prisen på hva en slik behandling vil koste. Vi er klar over at det er de færreste som vil ha råd til å betale for dette privat, men vi synes pasientene har krav på å vite hva det er norske myndigheter nekter dem tilgang til og hvilke alternativer som finnes, sier Lungekreftforeningens nestleder Cecilie Bråthen. Hun oppfordrer samtidig lungekreftpasienter til å spørre sin offentlige sykehuslege om det finnes bedre behandlingstilbud, enn det de kan få tilbud om i det offentlige. Legene er forpliktet til å informere om dette. Samtidig må pasientene være klar over at det finnes ulike former for lungekreft, og for enkelte forekomster så tilbys det beste som er også i det offentlige helsesystemet. Lungekreftforeningen håper at myndighetene snarest snur og tilbyr alle lungekreftpasienter den beste behandlingen i likhet med hva de får i våre naboland.

 

I desember 2018 sa Beslutningsforum nei å finansiere den livsforlengende medisinen Tagrisso til behandling av ikke-småcellet lungekreft med EGFR T790M-mutasjon. I februar i år sa Beslutningsforum nei til å gi immunterapimedisinen Keytruda som førstelinjebehandling i kombinasjon med cellegift til pasienter med ikke plateepitel, ikke småcellet lungekreft med mindre enn 50 prosent PD-L1-uttrykk. Bak disse tallene er det 700 nye pasienter hvert år i Norge. Nå henvises disse til konvensjonell cellegiftbehandling som legene vet bare er å utsette videre utvikling av sykdommen. Med immunterapibehandling allerede fra dag en, er det vitenskapelig bevist at overlevelsen og levetiden økes betydelig for de pasientene det gjelder. Disse behandlingene tilbys gratis i det offentlige helsevesen i våre naboland Sverige og Danmark. I Norge fortviler lungekreftleger over at det er en lang rekke medisiner de ikke får lov til å gi til sine pasienter. Lungekreftforeningen er mest opprørt over at begrunnelsen som Beslutningsforum har gitt for å si nei til å dekke disse behandlingene, er at lungekreftpasienter er en så stor gruppe pasienter. Leder Stig Slørdahl i Beslutningsforum har uttalt til Dagens Medisin at «For store pasientgrupper kan budsjettkonsekvensene være en barriere for innføring av metoden, selv om det er et godt forhold mellom nytte og ressursbruk».

Lungekreftpasienter får derfor ikke det samme helsetilbudet som andre pasienter får, fordi vi dessverre tilhører en pasientgruppe med en sykdom som mange rammes av.

 

Lungekreftforeningen har derfor tatt kontakt med private Aleris for å forhandle frem et alternativ for våre medlemmer og andre pasienter som burde få denne behandlingen. På oppfordring fra Lungekreftforeningen vil derfor Aleris tilby gratis førstegangskonsultasjon til nydiagnostiserte lungekreftpasienter.