Lungekreftforeningen på høring i Stortinget

Publisert: 30. april 2019

Cecilie Bråthen, leder i Lungekreftforeningen, deltok i dag under høringen om Beslutningsforum - lovfesting av systemet for nye metoder m.m., i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Leder Cecilie Bråthen har ordet under dagens høring.

I vårt høringssvar til Lovfesting av systemet for Nye Metoder skriver vi blant annet:
«Lungekreftforeningen kan ikke se at lovforslaget vil bedre disse skjevhetene. Etter vår mening må premissene i prioriteringskriteriene gjennomgås på nytt og bidra til at alle pasientgrupper får den samme mulighet til å nyte godt av nye behandlingsformer

    • enten de tilhører en stor eller liten pasientgruppe
    • eller er pasient i en sykdomsgruppe med lav eller høy gjennomsnittsalder».

Les hele vårt høringssvar:
Høringsvar NyeMetoder Lungekreftforeningen

Forslaget som skal behandles: Prop. 55 L (2018–2019); Endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.)