Dødssyke lungekreftpasienter må igjen vente på medisingodkjenning

Publisert: 21. mai 2019

Legemiddelfirmaet AstraZeneca bekrefter at de har senket prisen på kreftmedisinen Tagrisso etter press fra Lungekreftforeningen. Til tross for dette så har ikke Beslutningsforum tatt medisinen med til fornyet vurdering i sitt møte 27. mai.

– Svært skuffende og ubegripelig med tanke på at det finnes pasienter som er avhengig av denne medisinen for å leve, sier Lungekreftforeningens leder Cecilie Bråthen.

Hun ventet i spenning på at Beslutningsforum skulle legge ut sin saksliste for mai-møtet, og da den ble tilgjengelig på nett 21. mai, var det uten at lungekreftmedisinen sto på sakslisten.

Beslutningsforum sa i sitt møte i desember 2018 for tredje gang nei til å gi en liten gruppe lungekreftpasienter med en såkaltT790M-mutasjon, denne medisinen. Begrunnelsen var delvis at det var uenighet mellom Legemiddelverket og legemiddelselskapet om hvordan de skulle vurdere effekten av medisinen, og med Legemiddelverkets effektvurdering ble medisinen ansett for å være for kostbar sett i forhold til antall forlengede leveår pasientene kan ventes å få. Nå er prisen senket, og selv med Legemiddelverkets effektvurdering, håper vi legemidlet nå kan bli godkjent.

Høy alder diskriminerer

– Det mest forstemmende her er at høy gjennomsnittsalder for denne pasientgruppen er en av årsakene til at medisinen får nei. Siden gjennomsnittsalderen er cirka 65 når pasientene får diagnosen får denne formen for lungekreft betegnelsen ikke alvorlig nok. Dette rammer også yngre pasienter som får denne sykdommen, sier Cecilie Bråthen.

En av dem er Cathrine Gabrielsen i Asker. 45-åringen har fått beskjed av legene om at Tagrisso er det eneste håpet hun har slik sykdommen har utviklet seg. Nå betaler hun den selv av egen lomme, men det er begrenset hvor lange hun kan klare det. I mens haler Beslutningsforum ut tiden for henne og og et 60-talls andre pasienter som er aktuelle for denne behandlingen.