– Et viktig vedtak som vi håper vil føre til endring!

Publisert: 25. juli 2019

Helsetilsynet slo nylig fast at det vil være uforsvarlig av helseforetaket Vestre Viken å ikke fortsette behandling med immunterapi for en pasient som har hatt nytte av behandling vedkommende selv har betalt for hos en privat tilbyder. Vedtaket gjelder såkalt off-label-bruk av medisiner. Det vil si bruk av en medisin for en sykdom det foreløpig ikke er gjort fullstendige studier på nytten av for den aktuelle kreftsykdommen. Helsetilsynet oppgir i vedtaket at helseforetaket må ta hensyn til dokumentasjon på effekt av behandlingen som er gitt i det private.

– Dette er svært et viktig vedtak som vi i Lungekreftforeningen støtter. Med dette vedtaket viser Helsetilsynet at det nytter og at det er mulig å påklage avslag på bruk av medisiner i det offentlige helsevesenet. Det er også et positivt tegn at helseministeren går ut og sier til Dagens medisin at han er glad for at pasienter får mulighet til å klage, sier leder Cecilie Bråthen.

– Jeg er først og fremst glad på vegne av pasienten som nå får behandlingen som kan gi ham et lengre liv sammen med dem han er glad i. Dernest er jeg glad for at vi har ordninger som gjør det mulig for pasienter å klage når de ikke får behandlingen de ønsker, eller ikke er fornøyd med behandlingen de får, skriver Bent Høie i en e-post til Dagens Medisin.

– Vi håper Stein Sundstrøm, leder i Norsk onkologisk forening, får rett når han mener Helsetilsynets vedtak vil få konsekvenser for flere. Fremover vil vi følge denne saken nøye og vi håper at dette vedtaket er et første steg mot en endring av dagens system hvor Beslutningsforum nærmest har uinnskrenket makt, sier Bråthen.

Les mer om saken:
OUS vil vurdere følger av medisin-vedtak over sommeren, Dagens medisin, 24.07.2019

Fagdirektør tilfreds med avklaring om immunterapi, Dagens medisin, 17.07.2019

Høie: Glad for at pasienter kan klage, Dagens medisin, 16.07.2019

Legeleder om off-label avgjørelse: En liten revolusjon, Dagens medisin, 15.07.2019

Fikk nei til immunterapi – «uforsvarlig» mener Helsetilsynet, Dagens medisin, 14.07.2019