Lungekreftforeningen på Arendalsuka

Publisert: 16. august 2019

Som i fjor år har vi også i år vist vår tilstedeværelse under årets store politiske møteplass, Arendalsuka.

Lungekreftforeningen på stand under Arendalsuka. Vi har vært på plass for å synliggjøre, spre kunnskap og informasjon om lungekreft og markere foreningen vår ovenfor politikere, media, pasientorganisasjoner og alle som kommer innom. Vi har også hatt et eget arrangement under uka i forbindelse med at vi er med i All.can, her har vi presentert et samarbeid for å gi kreftpasienter et bedre liv. Dette er et prosjekt vi vil jobbe videre med fremover.

 

På bildet: Kari Grønås, Ole Knutzen og Ellen Mitchell Olsen – flotte representanter for Lungekreftforeningen på standen vår!