Mer åpenhet om lungekreft!

Publisert: 11. november 2019

I november markerer vi i fellesskap lungekreftmåneden, og på Lungekreftdagen, 9.november, er det 11 år siden foreningen vår ble stiftet.
– I 2018 fikk 3351 personer lungekreft, og stadig flere kvinner rammes. Dette gjør lungekreft til den tredje mest vanlige kreftformen her i landet. Allikevel er det fortsatt et betydelig stigma knyttet til diagnosen lungekreft. Mer åpenhet rundt diagnosen vår er en av våre hjertesaker, sier Cecilie Bråthen, leder i Lungekreftforeningen.

Et av tiltakene våre for å bidra til mer åpenhet er jobbe for å øke kunnskapen om lungekreft. I Lungekreftforeningen jobber vi for å bedre behandlingstilbudet, at pasienter skal få raskere tilgang til nye medisiner og behandlingsmetoder, vi jobber for bedring av rehabilitering for lungekreftrammede og for å spre kunnskap om forebygging av lungekreft.

–  Lungekreft er den enkeltstående kreftformen som tar livet av flest mennesker i Norge, dette må helsemyndigheter og politikere ta inn over seg og sørge for at forebygging og behandling av lungekreft blir prioritert slik at vi kan redde flest mulig, sier Bråthen.

Vi du bidra til vårt arbeid for lungekreftrammede? Vi er fortsatt en liten forening, flere medlemmer vil gi oss en sterkere stemme! Hjelp oss å bli hørt – meld deg inn i Lungekreftforeningen i dag.
Her melder du deg inn: Bli medlem.

 

Fakta om lungekreft, Kreftregisteret