Lungekreftforeningens landsmøte og landskonferanse 2020

Publisert: 17. desember 2019

Lungekreftforeningen har gleden av å invitere alle medlemmer til landskonferanse på
Park Inn Radisson Oslo Airport Hotel West. 25. april kl. 1100 til 26. april kl. 1400. I forbindelse med landskonferansen skal Lungekreftforeningen også gjennomføre vårt formelle landsmøte. Alle medlemmer som har betalt kontingent har møterett her.

Landskonferansen

Programmet er ennå ikke klart, men vi anbefaler deg allerede nå å blinke av disse dagene i din kalender. I tillegg til gjen- nomføring av det formelle landsmøtet vil vi belyse faglige tema som forskning, behandling og oppfølging av senskader.

I tillegg til det faglige programmet blir det også et sosialt program med en kulturell festmiddag i en av Gardermoens gamle hangarer som rommer Forsvarets flysamling. Det blir lunsj lørdag og søndag. Tid til å knytte relasjoner og kontakt med andre lungekreftrammede og pårørende blir en viktig del av programmet.

Deltakerne betaler en egenandel på kroner 500,- ved påmelding. Vi støtter reiseutlegg for de av deltakerne som har reiseutgifter over 1500 kroner, med inntil 1500 kroner.

Meld deg på HER.

Landsmøtet

Landsmøtet finner sted lørdag 25. april 2020 kl. 11-13

Frist for å sende inn forslag som man ønsker behandlet på landsmøtet er 20. mars.
Forslag sendes til post@lungekreftforeningen.no Påmelding til landsmøtet gjør du sammen med påmelding til landskonferansen. Det er mulig å bare melde seg på landsmøtet hvis man ønsker det.

Forslag til valgkomiteen

Valgkomiteen skal fremme innstilling til landsmøtet om valg av styremedlemmer til Lungekreftforeningens hovedstyre. Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid og ønsker innspill fra medlemmene på aktuelle kandidater. Send epost til leder av valgkomiteen Per Otto Nilsen på e-post: pe-nil@online.no eventuelt telefon: 930 31 400 innen 15. januar 2020 hvis du har forslag til kandidater.