Ikke utsett legebesøket!

Publisert: 17. april 2020

Både sykehus og fastleger melder om stor nedgang i antall henvendelser fra pasienter som oppsøker helsehjelp av andre årsaker enn koronaviruset. Å oppdage lungekreft på et tidlig tidspunkt øker sjansene for overlevelse.

–  Vi er bekymret for at mange ikke går til legen, eller utsetter timeavtalen hos lege eller på sykehus, fordi de er engstelige for å bli smittet av koronaviruset, men uoppdaget lungekreft er langt verre, sier Cecilie Bråthen, leder i Lungekreftforeningen.

Symptomer på lungekreft kan variere, men oppleves ofte ikke som problematiske i begynnelsen. Enkelte symptomer er diffuse og kan være vanskelige å sette i forbindelse med en kreftsykdom. Det er derfor svært viktig å oppsøke lege så fort som mulig dersom man merker endringer i kroppen.

– Det samme gjelder for pasienter som behandles for lungekreft. Vi oppfordrer alle til å møte opp til timeavtaler på sykehuset og følge behandlingsopplegget sitt. Det er trygt å møte opp på sykehuset, sier Bråthen.

les mer:

Trygt å komme på sykehus, OUS, 09.04.2020

Mange dropper fastlegen, leger frykter for pasientenes helse, NRK, 31.03.2020