Påskehilsen fra leder av Lungekreftforeningen

Publisert: 7. april 2020

Å være lungekreftpasient eller pårørende til lungekreftrammede er ekstra vanskelig i disse dager. Mange av oss kjenner på bekymring og engstelse. Desto viktigere er samholdet og felleskapet vårt i Lungekreftforeningen. Vi står vi sammen og vi finner støtte i hverandre.

Lungekreftforeningen har mange likepersoner som er tilgjengelige for en prat – du finner oversikt på nettsiden vår.

Vi har fortsatt vårt arbeid for lungekreftpasienter og deres pårørende i koronakrisen. På nettsiden vår har vi samlet nyttig informasjon til lungekreftrammede om korona. Vi har også lagt press på Helsedirektoratet for at vaksinen mot lungebetennelse (pneumokokkvaksinen) skal tilgjengeliggjøres for lungekreftsyke når den kommer inn til apotekene igjen.

Vi oppfordrer alle pasienter om å møte til behandling og timeavtaler på sykehusene. Det utgjør en større risiko å ikke møte til planlagt behandling. 

I 2018 fikk 3351 personer diagnosen lungekreft i Norge. Lungekreftforeningen jobber for en stor pasientgruppe, men vi er fortsatt en forening med få medlemmer. Vi trenger flere medlemmer – sammen gjør vi en forskjell! Meld deg inn nå! 

Vi ønsker alle våre medlemmer, alle lungekreftsyke og deres pårørende en god påske.
God påskelektyre får du i vårt siste nummer av Pust, som er sendt ut til alle medlemmer.
Du kan lese Pust digitalt her. 

Hold avstand – vask hendene – ta vare.

Påskehilsen
Cecilie Bråthen, leder Lungekreftforeningen