Informasjon om årets landsmøte og fremtidige arrangementer

Publisert: 5. mai 2020

Lungekreftforeningen hadde mange planer for aktiviteter for våre medlemmer i vår og til høsten som vi nå må snu om på. Et av de var vårt landsmøte på Gardermoen i april. Selv om samfunnet nå gradvis er i ferd med å åpnes opp igjen, tror vi ikke det vil være realistisk at vi får gjennomført vårt landsmøte som planlagt før tidligst helt på slutten av året, og det vil fortsatt være usikkerhet hos mange av våre medlemmer på om man på grunn av egen sykdom vil ønske å delta i møter som inkluderer reise og treff med mange mennesker. Styret har derfor vedtatt at vi avlyser årets landsmøte i sin helhet, og at neste landsmøte blir det som ordinært skal arrangeres innen utgangen av mai 2021.

Koronasituasjonen gjør at vi har blitt nødt til å bryte vedtektene på dette punktet, i likhet med de fleste andre pasientforeninger. Å gjennomføre møtet som et rent elektronisk møte vil etter styrets oppfatning gi et amputert landsmøte med mindre tid og rom for å diskutere viktige saker.

De fleste av styrets medlemmer har sagt ja til å fortsette i sine verv frem til neste års ordinære landsmøte kan holdes. Dermed sikres vi kontinuitet og styring av foreningen i den tiden vi er inne i.

Hovedstyrets årsrapport og årsregnskap for 2019:
2019 Årsmelding Lungekreftforeningen
2019 Regnskap Lungekreftforeningen
2019 Revisjonsberetning Lungekreftforeningen

Dette skal godkjennes av landsmøtet, og er således sendt ut til våre medlemmer til orientering.

Hvis det er noen av våre medlemmer som vil protestere på denne beslutningen, ber vi om at de gir sekretariatet beskjed om dette på post@lungekreftforeningen.no innen 15. mai 2020.

Aktiviteter fremover

Vi hadde planlagt dagsseminarer lungekreft i både Alta, Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo i år i tillegg til landsmøtet. Styret vil ta en ny status på dette over sommerferien, men det er ikke sikkert vi greier å gjennomføre alle arrangementene nå som alle planlagte første halvår har blitt avlyst.

Det vi i imidlertid kommer til å gjennomføre er et web-basert seminar hvor vi vil dekke mange av de temaene vi hadde tenkt å ha på disse dagene. Her vil det også bli mulighet for skriftlig å stille foredragsholderne spørsmål om lungekreft, korona og annet dere er opptatt av. Vi kommer tilbake til dere med egen invitasjon til dette, og tidspunktet vil bli i god tid før sommerferien.

Hovedstyret og sekretariatet har i denne tiden lagt økt vekt på å dele aktuell informasjon via vår nettside og på sosiale medier. Kom gjerne med innspill hvis det er temaer dere ønsker at vi tar opp her eller i vårt medlemsblad Pust.

Med ønske om alt godt til dere fra alle oss i hovedstyret!

Cecilie Bråthen
Styreleder