Lungekreft og covid-19

Publisert: 11. juni 2020

Informasjonsfilm om covid-19, råd og risiko for lungekreftpasienter. Med professor og immunolog, Anne Spurkeland, og overlege ved OUS, Åslaug Helland.