Samarbeid for prehabilitering og tryggutskrivning for norske kreftpasienter

Publisert: 10. september 2020

Lungekreftforeningen er aktive medlemmer i All.Can Norge. Her samarbeider pasientforeninger og industrien for å øke satsingen på #prehabilitering og #tryggutskrivning for norske kreftpasienter.

Se denne flotte filmen med All.Can-medlem CarciNor og deres styreleder, Erik Hansen: