Pasienten må alltid komme først!

Publisert: 15. oktober 2020

Vi er med i AllCanNorge – hvor pasientforeninger og industrien samarbeider for en bedre og mer effektiv kreftbehandling. Sammen vil vi sette #prehabilitering og #tryggutskrivning på dagsorden!

Med i AllCanNorge er også Aktiv mot kreft, CarciNor Nevroendokrin kreft, Bristol Myers Squibb, Roche og Hjernesvulstforeningen.