Oppstart av pilotstudie på screening av storrøykere for lungekreft

Publisert: 16. oktober 2020

Kreftforeningen har bevilget 8 millioner kroner til et pilotprosjekt som skal screene norske storrøykere for lungekreft.

Prosjektet skal gjennomføres ved Akershus universitetssykehus, og ledes av prosjektleder og overlege på lungekreftscreening, Haseem Ashraf.

– Vi anslår at vi kan redde opp mot 500 pasienter fra lungekreftdød over en treårsperiode hvis vi etablerer et nasjonalt screeningprogram, sier til NRK.

Les Lungekreftforeningen sitt intervju med Ashraf: Lungekreftscreening vil redde mange liv, Pust 2.20

Dette er fantastiske nyheter sier Cecilie Bråthen, leder i Lungekreftforeningen.

– Lungekreft er vanskelig å oppdage. Når du får symptomer, har kreften ofte spredd seg. Oppdager du den tidlig ved hjelp av screening, er imidlertid sjansen for helbredelse stor. Derfor håper jeg på et nasjonalt screeningprogram. Og det må nok etter hvert også omfatte andre enn bare røykere. En av fire som får lungekreft er faktisk ikke-røykere, sier hun til NRK.

Les hele saken på NRK: Skal screene storrøykere for lungekreft, 07.10.20