Millioner i støtte til lungekreftforskning

Publisert: 22. desember 2020

På tampen av året fikk flere forskningsprosjekter innen lungekreft tildelt støtte. To prosjekter fikk tilsammen 15 millioner i støtte under Kreftforeningens årlige forskningsutdeling, og KLINBEFORSK ga 19,3 millioner til en forskningsgruppe ved St. Olavs.

Dette er prosjektene:

Utvikler risikoprofil for å beregne tilbakefall

Pål Sætrom, professor ved Institutt for Klinisk og Molekylær Medisin ved NTNU

Forskere ved NTNU vil finne ut hvem som blir friske og hvem som får tilbakefall ved standard behandling for lungekreft, og gjennom analyser håper de å kunne beregne risiko for tilbakefall for hver enkelt pasient.

Prosjektet ledes av Pål Sætrom, professor ved Institutt for Klinisk og Molekylær Medisin ved NTNU, i samarbeid med Bjørn Henning Grønberg, professor ved samme institutt, som leder den kliniske delen av prosjektet. Prosjektet fikk åtte millioner i støtte under Kreftforeningens årlige forskningsutdeling og har med denne støtten finansiering for fire år.

Sætrom og hans kollegaer håper å komme frem til et resultat som de kan ta med seg inn i kliniske forsøk, hvor de vil identifisere pasienter som kan ha nytte av en bestemt type behandling, og kanskje særlig å kunne identifisere de pasientene som har behov for tettere oppfølging og behandling. Målet er å unngå overbehandling og unødige bivirkninger hos de med lav risiko, samtidig som høyrisikopasienter kan få bedre behandling i studier og bedre oppfølging.

Vil bruke B-celler i behandling av lungekreft

Victor Greiff, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

Forskergruppen «Computational and systems biology» ved Universitetet i Oslo har som mål å utvikle bedre metoder for diagnose og behandling av lungekreftpasienter. I dette arbeidet vil de benytte seg av B-cellene i kroppen.

Victor Greiff, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, er leder for forskergruppen og prosjektleder. Prosjektet, som varer til 2024, fikk syv millioner i støtte under Kreftforeningens årlige forskningsutdeling.

Målet med prosjektet er å identifisere hvilke pasienter som har B-celler med antitumor-egenskaper, og på sikt utvikle bedre metoder for diagnose og behandling av lungekreftpasienter.

­– Vi håper at vi med dette prosjektet vil være med på å drive forskningen på dette området fremover. Personlig, pasientbasert antistoffsvulstgjenkjenning kan støtte klinikere i beslutningsprosesser (diagnose og prognose), og gi viktige ledetråder for mer effektive terapier i fremtiden, sier Greiff.

St. Olav-studie på småcellet lungekreft

NTNU-professor Bjørn Henning Grønberg

Lungekreftstudie på småcellet lungekreft fikk 19,3 millioner kroner i støtte fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) . Studien ledes av overlege ved Kreftklinikken på St. Olavs hospital og NTNU-professor Bjørn Henning Grønberg.

Forskerne ønsker å undersøke om strålebehandling mot lungesvulsten samtidig med cellegift og immunterapi forlenger overlevelsen for pasienter med utbredt SCLC, sammenlignet med cellegift og immunterapi alene.