Pandemien påvirker ikke oppfølgingen av lungekreftpasienter

Publisert: 21. desember 2020

En høst med økende smittetall ser ikke ut til å påvirke oppfølgingen for lungekreftpasienter. Normal drift på sykehusene, og noe bruk av videokonsultasjoner, melder både Åslaug Helland, overlege og forsker ved Radiumhospitalet OUS, og Bjørn Henning Grønberg, overlege ved St. Olavs Hospital.

Trygt på sykehuset

Åslaug Helland, overlege og forsker ved Radiumhospitalet OUS.

–  På sykehusene er det fortsatt slik at man må svare på spørsmål om feber, hoste og så videre for å slippe inn i sykehusene.  Det er fordi det er veldig viktig å ikke få smitte inn på sykehusene, der det kan være kreftpasienter med redusert immunforsvar, sier Helland.

Verken Helland eller Grønberg opplever at de har pasienter som er så engstelige at de ikke møter opp til kontroll eller konsultasjon.
–  I den grad vi diskuterer dette får jeg ofte tilbakemelding på at de setter stor pris på å kunne møte legen fremfor å ha konsultasjoner via telefon eller video, sier Grønberg.

Video eller telefon er et godt alternativ, men fungerer ikke alltid sier Helland.

– De fleste pasientene kommer til timene sine, men noen ønsker å ta møtene per telefon, og av og til er det helt greit. Noen kontroller kan gjøres på video eller telefon, men av og til er det viktig å treffes for å snakke om videre behandling og gjøre  undersøkelser.

Økt risiko for lungekreftpasienter?

Nå når smittetallene har vært i økning igjen, bør lungekreftpasienter ta ekstra forhåndsregler, eller «holder det» å følge de generelle anbefalingene fra helsemyndighetene nøye? 

–  Lungekreftpasienter må forholde seg til de reglene og rådene som helsemyndighetene kommer med, der de viktigste er å holde avstand og å vaske hendene ofte, sier Helland.

Ti måneder inn i pandemien – vet vi mer om lungekreftpasienter har økt risiko for å bli alvorlig syke av covid-19?

–  Det er ikke så mye sikre data på det, men noen rapporter tyder på at pasienter som får  cellegift og har redusert immunforsvar kan ha øket risiko. I tillegg ser det ut som at høy alder er en av de viktigste risikofaktorene. Andre sykdommer, som hjertesykdom for eksempel, ser også ut til å være uheldig, forklarer Helland.

Vaksinering for lungekreftpasienter

–  Vi anbefaler alle våre pasienter å ta influensavaksine. I tillegg kan lungebetennelsesvaksinen også være en god ide fordi noen lungekreftpasienter kan ha økt risiko for utvikling av bakteriell lungebetennelse, sier Helland.

Hvor viktig er disse vaksinene for pasienter som er friskmeldt? 

Overlege ved St. Olavs Hospital og NTNU-professor Bjørn Henning Grønberg

– Dette er noe usikkert. Men en del har betydelig redusert lungekapasitet etter strålebehandling, og da er det nok viktig. Samtidig har jo de fleste pasientene vært forsiktige og holdt seg unna familie og venner med virusinfeksjoner også før koronopandemien, forklarer Grønberg.

Hva vet vi om lungekreftpasienter og prioritering i forhold til koronavaksinen?

–  Foreløpig er ikke dette helt bestemt, og det det har vært mest snakk om er at de eldre er de som prioriteres, og det er fordi det er de eldste som har høyest risiko, sier Helland.