Europeisk undersøkelse for lungekreftpasienter og pårørende

Publisert: 31. mai 2021

Organisasjonen Lung Cancer Europe (LuCE) gjennomfører en undersøkelse blant lungekreftpasienter og pårørende i hele Europa; "Å leve med lungkreft: overlevelse og kvalitet i livet - undersøkelse for pasienter og pårørende".
Vi oppmuntrer våre medlemmer til å bidra.

På bakgrunn av undersøkelsen planlegger LuCE å utvikle en rapport om ”Leve med lungekreft: overlevelse og livskvalitet” for å utforske hvordan pasienters og omsorgspersoners liv har endret seg siden diagnosen, og hvordan de oppfatter og vurderer livskvaliteten.

Ta undersøkelsen (den er på engelsk, men ligger også tilgjengelig på dansk lenger ned på siden)