Immunterapi godkjent til behandling av småcellet lungekreft

Publisert: 27. september 2021

Beslutningsforum godkjente i dag immunterapien atezolizumab (Tecentriq) i førstelinjebehandling i kombinasjon med kjemoterapi for utbredt småcellet lungekreft.
– Dette er godt nytt for disse pasientene. Det er stort behov for forbedringer i behandlingen og i prognosene, og godt at pasientene med småcellet lungekreft utbredt sykdom nå har mulighet for behandling med immunterapi, sier Åslaug Helland, overlege ved Radiumhospitalet.

Småcellet lungekreft utgjør 400-450 av alle lungekreftdiagnoser som stilles i året, og behandling med immunterapi i første linje i kombinasjon med kjemoterapi vil være aktuell til ca 250 pasienter i året. Hvilke pasienter som vil ha nytte av den nylig godkjente behandlingen er vanskelig å si.
– Det er ikke alle som vil ha nytte av behandlingen, men noen ser ut til å ha god effekt. Vi vet dessverre ikke på forhånd hvem som vil ha nytte av behandlingen og hvem som ikke har det, men det forskes stadig på dette, og kan hende i framtiden har vi gode biomarkører som kan hjelpe oss til en enda mer persontilpasset behandling, sier Helland.

Behandlingen kan tas i bruk fra 1.11.2021.

Les mer om godkjenningen: Nye metoder, Beslutning 27.09.21