Har du lyst til å bidra i et prosjekt?

Publisert: 4. februar 2022

Har du lyst til å bidra i et innovasjonsprosjekt som har som mål å støtte pasienter med lungekreft og deres pårørende med god informasjon via en digital løsning?

Sammen med leger, sykepleiere og pasientforeninger fra alle nordiske land bidrar Lungekreftforeningen med sin kompetanse i et prosjekt ledet av legemiddelselskapet Takeda. Prosjektet er nå på utkikk etter 2-3 pasienter fra hvert nordisk land til å teste ut den digitale løsningen underveis i utviklingsprosjektet. Testingen vil starte i februar 2022, og hver deltager vil gi sine tilbakemeldinger gjennom tre individuelle intervjuer og spørreskjemaer på nett over en periode på noen måneder. Intervjuene gjennomføres av Nordic Healthcare Group og tilbakemeldingene brukes kun i anonymisert form. Deltagere vil bli kompensert for bidraget i henhold til rater bestemt av bransjeforeningen for legemiddelindustrien (LMI).

Er du interessert i å bidra? Trykk på linken under for å melde din interesse: https://response.questback.com/nordichealthcaregroupoy/w2vjxfgxyx