Brosjyrer

Publisert: 1. april 2022

Lungekreftforeningen utvikler og produserer en rekke brosjyrer. Her kan du laste disse ned i pdf-format.

Til deg som har lungekreft med adenokarsionom 
Til deg som har lungekreft med EGFR-mutasjon 
Til deg som har ALK-positiv lungekreft 
Til deg som har småcellet lungekreft 

*Brosjyrer om ROS-1, Plateepitelkarsionom og Lungehinnekreft er under produksjon.

Send oss en epost dersom du ønsker å bestille våre fysiske eksemplarer av våre brosjyrer: post@lungekreftforeningen.no
Vi sender kostnadsfritt til både privatpersoner og sykehus. Send navn og adresse, samt antall.