Ny leder i Lungekreftforeningen

Publisert: 23. april 2022

Kari Grønås ble enstemming valgt til ny leder av Lungekreftforeningen under foreningens landsmøte 22.april. Cecilie Bråthen går av som leder etter flere år med fantastisk innsats for foreningen.

Hovedstyret i Lungekreftforeningen, fra venstre: Stian Aagnes, Pål Hauge, Ole Knutzen, Tor Atle Andersen, Vilde Dragset Haakensen, Karin Tverå Hansen Juvik og Kari Grønås.

Det ble også valgt nytt styre under landsmøtet, i tillegg til Kari består dette av:

  • Ole Knutzen
  • Sol Nymoen
  • Hans Petter Spydslaug
  • Pål Hauge
  • Stian Andre Aagnes
  • Vilde Dragset Haakensen
  • Tor Atle Andersen

Varamedlemmer er: Gunn Lægreid Haldorsen, Gørill Bakke Lothe og Karin Tverå Hansen Juvik.

Vedtatt resolusjon

Under landsmøtet ble følgende resolusjon vedtatt:

Lungekreftforeningens landsmøte forventer at helseminister Ingvild Kjerkol snarest tar tak i evalueringen av Nye metoder, og iverksetter tiltak for raskere godkjenning av nye behandlinger for bruk i det norske offentlige helsevesen. Det må være en reell medvirkning fra relevant faglig ekspertisen som leger og brukere i dette arbeidet. Systemet må også gjøres mer smidig med tanke på å raskt få godkjent nye behandlingsmuligheter for små diagnoseområder som det ikke foreligger store studier for.

Lungekreftforeningen er bekymret for at en ytterligere utsettelse av en nødvendig endring i måten Nye Metoder jobber på, vil føre til at enkelte pasienter ikke får adekvat behandling og vil føre til tap av liv. Dette er medvirkende til at tilliten til det norske helsevesen blir svekket, og at det skapes et todelt helsevesen hvor de som har råd til det kan betale for å få den beste behandlingen.