Yrkessykdom: Fikk avslag på søknaden

Publisert: 19. desember 2022

Som ung reiste Arild Haaver tidlig på sjøen, deretter fulgte mange år som nordsjøarbeider på ulike plattformer. I 2017 fikk Arild lungekreft, han døde et år senere, kun 64 år gammel. Før han døde startet han prosessen med å søke NAV om yrkessykdomserstatning.

Han startet på Nordsjøen i 86-87 og jobbet ute frem til han ble syk i 2016 forteller kona, Ingerlise Haaver. Arild jobbet som slurry operatør, med ansvar for avfall og rensing. Han var også tillitsvalgt og var opptatt av at nordsjøarbeiderne skulle få bedre verneutstyr.

– I 2017 fikk Arild lungekreft. Etter at han ble syk startet han selv prosessen med å søke NAV om yrkessykdomserstatning.

I 2018 døde Arild, kun 64 år gammel. Ingerlise bestemte seg for å fortsette kampen for å få godkjent kreftsykdommen som yrkessykdom.
– Det var en møysommelig prosess. Dokumentasjon fra arbeidsgiveren hans var vanskelig å innhente, og vi opplevde det som problematisk at tilsyn alltid ble forhåndsmeldt – noe også Arild var frustrert over mange ganger. Vi fikk andre i samme yrker til å stå frem og fortelle sine historier, blant annet en kollega som sliter med en lungeskade.

Etter en lang prosess avslo NAV søknaden om yrkesskadeerstatning, selv om Ingerlise fikk medhold i at Arild kunne fått skader av asbesten han var eksponert for da han dro på sjøen som ung. Eksponering for benzen fikk hun ikke medhold i om at kunne vært en faktor.

– Fordi Arild røyket satt jeg igjen med en følelse av at man landet på at det var røykingen som var skyld i at han ble syk. Jeg kunne jo anket avslaget, men det var en tøff prosess å stå i samtidig som det kostet penger. Jeg har derfor valgt å legge dette bak meg og gå videre med livet mitt.

Lungekreft som yrkessykdom

Når en person blir diagnostisert med lungekreft blir dette registrert i Kreftregisteret, som deretter sender ut et brev der pasienten bes om å tenke over om kreften kan skyldes yrkesårsaker. Deretter stopper mye av automatikken opp, prosessen med å få godkjent lungekreft som yrkessykdom kan være omstendelig.

Les mer