Kurs

Å leve med lungekreft, Trondheim AVLYST

Dato for arrangementet 19.03.2019

Tid for arrangementet 09-15

Sted for arrangementet Vardesenteret på St. Olavs Hospital

Kurset er avlyst på grunn av for få påmeldte.