Kurs

Å leve med lungekreft, Skien

Dato for arrangementet 05.06.2019

Tid for arrangementet 10-15

Sted for arrangementet Lærings- og mestringssenteret (LMS), Sykehuset Telemark, Bygg 70 Ulefossveien 55, 3710 Skien

Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

Temaer:

  • Å leve med kreft
  • Behandling og oppfølging ved lungekreft
  • Følger av behandling
  • Fysisk aktivitet
  • Oppfølging hjemme
  • Matens betydning ved alvorlig sykdom
  • Kreft og samliv/relasjoner
  • Muligheter og rettigheter

Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen. 

Kurset går over 2 dager, 5. og 12. juni 2019

Kostnad: Egenandel kr. 345,- (frikortberettiget) iht. gjeldende takster.

Gratis for pårørende.

Reiseutgifter dekkes gjennom Pasientreiser etter gjeldende regler.

Enkel servering av rundstykker, frukt, kaffe og te.

Hvem kan delta?

Kurset er for deg som har lungekreft.  Pårørende (nærpersoner) er velkomne til å være med på kurset.

Mer informasjon og påmelding: LMS Telemark sykehus