Landskonferanse Landsmøte Medlemsmøte

Landsmøte og konferanse i Lungekreftforeningen

Dato for arrangementet 27.04 - 28.04.2019

Sted for arrangementet Thon hotel Opera, Oslo

Lungekreftforeningen har gleden av å invitere alle medlemmer til landskonferanse på Thon hotel Opera.

Programmet er ennå ikke klart, men vi anbefaler deg allerede nå å melde deg på ved å benytte skjemaet under. I tillegg til gjennomføring av det formelle landsmøtet vil tema for landskonferansen være:

  • Lindrende behandling, hva finnes av muligheter
  • Forskning og kliniske studier
  • Pasienthistorie med en som har deltatt i studie
  • Dagens behandling og nye medisiner
  • Kreftstatistikk

I tillegg til det faglige programmet blir det også et sosialt program med kulturell omvisning på Den norske Opera, lunsj lørdag og søndag og middag lørdag kveld. Tid til å knytte relasjoner og kontakt med andre lungekreftrammede og pårørende blir en viktig del av programmet.

Deltakerne betaler en egenandel på kroner 500,- , egenandel blir tilsendt på egen faktura. Vi støtter reiseutlegg for de av deltakerne som har reiseutgifter over 1500 kroner, med inntil 1500 kroner.

Påmeldingsfrist 25.mars 2019.