Kurs

Digitalt kurs for deg som får behandling for lungekreft og dine pårørende

Dato for arrangementet 31.05.2021

Tid for arrangementet 09.15–15.00

Sted for arrangementet Nettarrangement

Kurs i regi av Lærings- og mestringssenteret og Pusterommene i Kreftklinikken ved OUS.

Hensikten med kurset er å få økt kunnskap og mestring knyttet til sykdom, behandling og veien videre.
Dette kan gi deg større mulighet til å takle utfordringer og forbedre eget liv og helse.

Mer informasjon og påmelding