Landsmøte

Digitalt landsmøte i Lungekreftforeningen 2021

Dato for arrangementet 26.04.2021

Tid for arrangementet 18-20

Sted for arrangementet Nettarrangement

Lungekreftforeningen måtte avlyse sitt ordinære landsmøte og landskonferansehelg i 2020 grunnet koronapandemien. Vi hadde håpet at vi kunne gjennomføre et helgearrangement med landsmøte som en del av programmet i vår, men slik koronasituasjonen ser ut fortsatt, er ikke dette mulig. Hovedstyret vil imidlertid ikke utsette det formelle landsmøtet nok en gang, og det inviteres derfor til digitalt landsmøte 26.april.

Alle medlemmer som har betalt kontingent har møterett her.

I våre vedtekter står følgende om hva som skal behandles på vårt landsmøte:
«Alle foreningens medlemmer som har betalt kontingenten til foreningen, har rett til å møte på lands­ møtet. Alle fremmøtte medlemmer har hver én stemme. Alle medlemmer som har rett til å møte på landsmøtet, har rett til å fremme forslag til landsmøtet i saker som angår foreningens virksomhet, inkludert forslag til endringer i foreningens vedtekter. Forslag i slike saker innsendes til hovedstyret senest 5 uker før landsmøtet skal avholdes, slik at styret kan forberede forslagene for landsmøtet og føre dem opp i innkal­ lingen til landsmøtet.»

«Påmeldte deltakere får tilsendt endelig saksliste og sakspapirer senest 14 dager før landsmøtet finner sted. Landsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som ikke er oppgitt på sakslisten.»

I praksis betyr dette at frist for å sende inn forslag som man ønsker behandlet på landsmøtet er 22. mars. Forslag sendes til post@lungekreftforeningen.no

Fristen for å melde seg på landsmøtet er 12. april.

Alle påmeldte vil få tilsendt sakspapirene samt en link til å logge seg på.