Medlemsmøte

Høstaktivitet i lokallag Oslo og Akershus

Dato for arrangementet 23.09.2019

Tid for arrangementet 17:30

Sted for arrangementet Opplandgata 13 Galgeberg

Velkommen til høstaktivitet i lokallaget! Vi arrangerer meditasjon og hyggekveld.

Vi starter opp kl. 17:30 i Opplandgata 13 Galgeberg.

Buss nr. 20, 37 og 100. Eller T-Bane til Ensjø.

Der står Knaak/Moseng på ringeklokka.

Der er bindende påmelding til osloakershus@lungekreftforeningen.no innen 20.september.

Vel møtt til en hyggelig kveld – vennlig hilsen styret i lokallaget