Kurs

Kurs for deg som får behandling for lungekreft og dine pårørende

Dato for arrangementet 19.11 - 20.11.2019

Tid for arrangementet 10-15

Sted for arrangementet Kreftsenteret, Ullevål

Velkommen til kurs på Kreftsenteret, Ullevål.

Kursdato: 19.-20.november Tidspunkt: kl 10.00-15.00

Å ha kunnskap knyttet til konsekvenser eller følger av kreftsykdom og behandling gir mulighet til å medvirke aktivt i egen situasjon. På kurset legges det opp til fagkunnskap og erfaringskunnskap med gode muligheter for spørsmål og samtaler.
Lærings- og mestringssenteret har utviklet kurset i samarbeid med:
Fagpersoner i Kreftklinikken
Tidligere pasient
Kursansvarlig lege: overlege Kjersti Hornslien
På kurset legges det gruppesamtaler og plenumsdiskusjon med erfaringsutveksling og nettverksbygging

Ta gjerne med skrivesaker om du ønsker å notere.
Enkel lunsj blir servert.

Temaer:
Tidligere pasient deler sine erfaringer
Informasjon og sykdom og behandling v/kreftlege
Betydningen av fysisk aktivitet og livsstil v/ fysioterapeut
Kosthold og ernæring
Mestring av sykdom og behandling
Sex og samliv
Rettigheter
Omvisning på stråleenheten og Pusterommet/Vardesenteret
(Med forbehold om endringer)

Egenandel 351,-(gjelder kun pasient)
Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale.
Reise- oppholdsutgifter Ved henvisning fra lege, dekkes reiseutgifter etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter.
Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr 298,-tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 580,- for overnatting + kr 225,- for kost pr. person pr. døgn.

NB! Ta kontakt med Pasientreiser, tlf 915 05515 i forkant av kurset (www.pasientreiser.no)
Overnatting Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må dere ordne dette selv.
Vi tipser om Pasienthotellet ved Ullevål Tlf 21603600

Påmelding sendes til:

Lmskkt@ous-hf.no

eller
Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Lærings og mestringssenteret
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo