Kurs

Lærings og mestringskurs for deg som får behandling for lungekreft og dine pårørende

Dato for arrangementet 05.05 - 06.05.2020

Sted for arrangementet Kreftsenteret, Ullevål sykehus Oslo universitetssykehus

Holde deg oppdatert på status for kurset på OUS sine nettsider: https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/lungekreft-kurs-for-deg-som-far-behandling-for-lungekreft-og-for-dine-parorende-/05-05-2020-06-05-2020

Å ha kunnskap knyttet til følger av kreftsykdom og behandling gir mulighet til å medvirke aktivt i egen situasjon. På kurset legges det opp til fagkunnskap og erfaringskunnskap med gode muligheter for spørsmål og samtaler.

Kursansvarlig lege: Åslaug Helland

Foredrag med ulike fagpersoner i Kreftklinikken: lege, sykepleier, ernæringsfysiolog, sykepleier, fysioterapeut, sosionom:
Informasjon og sykdom og behandling v/kreftlege
Tidligere pasient deler sin erfaring
Betydningen av fysisk aktivitet og livsstil v/ fysioterapeut
Kosthold og ernæring
Mestring av sykdom og behandling
Rettigheter v/sosionom
Informasjon og veiledning vedrørende veien videre
På kurset legges det opp til erfaringsutveksling i grupper og nettverksbygging
Omvisning på stråleenheten og Pusterommet/Vardesenteret

Enkel lunsj og frukt blir servert.
Meld ifra om dere har spesielle matintoleranser/allergier etc.

For informasjon og påmelding:
Tlf: 22 93 59 22
Mail: Lmskkt@ous-hf.no

Kursansvarlig: Rådgiver og spesialfysioterapeut ved Lærings- og mestringssenteret, Malene Ervik Omland

Egenandel 351,-(gjelder kun pasient)
Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale.
Reise- oppholdsutgifter Ved henvisning fra lege, dekkes reiseutgifter etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter.
Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr 298,-tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 580,- for overnatting + kr 225,- for kost pr. person pr. døgn.

NB! Ta kontakt med Pasientreiser, tlf 915 05515 i forkant av kurset (www.pasientreiser.no)
Overnatting Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må dere ordne dette selv.
Vi tipser om Pasienthotellet ved Ullevål Tlf 21603600

Du trenger henvisning fra lege dersom du ikke er under behandling/oppfølging ved sykehuset. Vi kan også hjelpe til med å utarbeide en henvisning.

Henvisning kan sendes til vår seksjon: Seksjon for KSS psykososial onkologi, LMS, kreftrehabilitering

Post: Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Lærings og mestringssenteret
Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo