Landskonferanse Landsmøte

Landsmøte og landskonferanse 2023

Dato for arrangementet 14.04 - 16.04.2023

Tid for arrangementet 17:30, oppstart landsmøtet 14.04.23

Sted for arrangementet Radisson Hotel & Conference Centre Oslo Airport ved Gardermoen

Lungekreftforeningen har gleden av å invitere alle medlemmer til landsmøte og landskonferanse på Radisson Hotel & Conference Centre Oslo Airport ved Gardermoen.

Programmet er ennå ikke klart, men vi anbefaler deg allerede nå å melde deg på – benytt skjemaet under. I tillegg til gjennom­ føring av det formelle landsmøtet vil vi belyse faglige tema som forskning, behandling og oppfølging av senskader. Deltakerne får også tilbud om å delta i erfaringsutvekslingsgrupper med andre som er i en samme situasjon som deg enten som pasient eller pårørende.

Deltakerne betaler en egenandel på kroner 500,­ ved påmelding. Vi støtter reiseutlegg for de av deltakerne som har reiseutgifter over 1500 kroner, med inntil 1500 kroner.

Innkalling til landsmøte

I forbindelse med landskonferansen skal Lungekreft­ foreningen også gjennomføre vårt formelle lands­ møte. Alle medlemmer som har betalt kontingent har møterett her.

Landsmøtet finner sted fredag 14. april kl. 17:30­ – 20:00.

Frist for å sende inn forslag som man ønsker behandlet på landsmøtet er 10. mars. Forslag sendes til post@ lungekreftforeningen.no.  Påmelding til landsmøtet gjør du sammen med påmel­ding til landskonferansen. Det er mulig å bare melde seg på landsmøtet hvis man ønsker det.

Forslag til valgkomiteen: Valgkomiteen skal fremme innstilling til landsmøtet om valg av styremedlemmer til Lungekreftforeningens hovedstyre. Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid og ønsker innspill fra medlemmene på aktuelle kandida­ ter. Send e­post til valgkomiteen ved Per Olthuis på:
siuhtlo@yahoo.no eventuelt telefon: 91 99 72 81 eller Cecilie Bråthen på e­post braathen.cecilie@gmail.com  eventuelt telefon 97 68 09 15 innen 1. februar hvis du har forslag til kandidater.