Kurs

Lungekreft – mestringskurs, Oslo

Dato for arrangementet 13.06 - 14.06.2019

Tid for arrangementet 10-15

Sted for arrangementet Kreftsenteret Ullevål

Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap nok til å kunne medvirke i egen behandling og ta egne valg.
Du får kompetanse og kunnskap knyttet til sykdommen.
Kurset passer både for pasienter og deres pårørende.
Du vil møte andre pasienter og pårørende som er i samme situasjon.

Mer informasjon og påmelding: Lungekreft – mestringskurs