Åpent møte

Medlemsmøte for Lungekreftforeningen Trøndelag

Dato for arrangementet 22.05.2022

Tid for arrangementet 16-18

Sted for arrangementet Scandic Nidelven Hotell, Trondheim

Vi inviterer til et sosialt møte for pasienter og på­rørende. Målet med møtet er å treffe andre med en lungekreftdiagnose og deres pårørende. Vi deler erfaringer og lufter ønsker om å skape en regelmes­sig møteplass hvor vi også kan invitere fagpersoner til å holde innlegg og svare på spørsmål.

Er det interesse for det etablerer vi et lokallag, vi har allerede medlemmer som har sagt seg interessert i å ta et ansvar for dette.

Spørsmål kan rettes til lokale initiativtakere:
Ruth Hørgård Fagerhaug, ruth.fagerhaug@gmail.com tlf 971 32 798

Karin Tverå Hansen Juvik Kahajuvik@gmail.com  tlf 415 55 277