Åpent møte

Seminar/webinar: nytt innen lungekreftforskning

Dato for arrangementet 01.12.2022

Tid for arrangementet 17 - 19:30

Sted for arrangementet Radisson Blu Royal Garden, Trondheim eller livestream

De siste årene har gitt oss store nyheter innen behandling og forskning på lungekreft. I høst har det vært en rekke internasjonale konferanser hvor enda flere nyheter er blitt presentert.

På dette møtet vil vi få høre om nyhetene og om det er studier som også kan komme norske pasienter til gode.

Innlederne er professor Bjørn Henning Grønberg ved St. Olav og NTNU og overlege ved kreftklinikken på St. Olav/NTNU Tarje Halvorsen som begge følger de internasjonale forskningsmiljøene tett og som også er sentrale i norsk forskning.

Med oss på møtet har vi også leder av Lungekreftforeningen Kari Grønås og Karin Juvik som er styreleder i vårt lokallag i Trøndelag.

Møtet vil bli et fysisk møte for de som kan komme til Royal Garden i Trondheim. Her vil det også bli en enkel servering og gode muligheter for en sosial prat etter at det faglige programmet er over.

Restene av landet kan følge oss via internett da dette også kjøres som et webinar, livestream kan følges her: https://www.crowdcast.io/e/lungekreftforskning/register