Åpent møte

Seneffekter etter lungekreft

Dato for arrangementet 10.12.2020

Tid for arrangementet 14:00

Sted for arrangementet Nettarrangement

I sendingen får vi besøk av:

Professor emeritus og nå ansatt ved senter for seneffekter etter kreftbehandling Stein Kvaløy redegjør for seneffekter etter kreftbehandling generelt.

Lege og forsker Vilde Drageset Haakensen vil deretter gå gjennom de vanligste seneffekter knyttet til lungekreft og behandling av disse, samt svare på spørsmål fra seerne.

Pasient og Lungekreftforeningens leder Cecilie Bråthen vil dele sine erfaringer med å leve med seneffekter.

Åpent for alle og gratis deltagelse!

Har du spørsmål rundt temaet – send de gjerne inn til post@lungekreftforeningne.no på forhånd. Det vil også være mulig å stille spørsmål underveis i webinaret.
Lenke til livestream blir sendt ut i forkant av webinaret.