Åpent møte

Webinar: forskning på lungekreft

Dato for arrangementet 24.09.2020

Tid for arrangementet 14-16

Sted for arrangementet Nettarrangement

Nærmere informasjon om program for webinaret kommer!

 

Lenke til livestream sendes ut i forkant av webinaret til alle påmeldte.

Det vil bli lagt opp til en spørsmålsrunde hvor deltakerne kan sende inn spørsmål til foredragsholderne under sendingen, eller de kan sendes inn på forhånd til post@lungekreftforeningen.no

Meld deg på nå: