Hvor blir røykeslutt-satsningen av?

Røykeslutt er fortsatt et veldig viktig tiltak mot lungekreft. Mange trenger imidlertid hjelp til å slutte å røyke, allikevel kuttes satsningen på hjelp til røykeslutt. Norge har nå det nest dårligste tilbudet i Europa for de som vil ha hjelp til å slutte.

Håper på midlertidig innføring av lungekreftmedisin

Beslutningsforum ønsker å innføre Rybrevant midlertidig - dersom det lar seg gjøre å forhandle frem en alternativ prisavtale.
– Vi håper de får det til og har håp om at målrettet behandling skal gi lenger og bedre overlevelse for denne pasientgruppen, sier Vilde Drageset Haakensen, spesialist i onkologi og overlege ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus.

Yrkessykdom: Fikk avslag på søknaden

Som ung reiste Arild Haaver tidlig på sjøen, deretter fulgte mange år som nordsjøarbeider på ulike plattformer. I 2017 fikk Arild lungekreft, han døde et år senere, kun 64 år gammel. Før han døde startet han prosessen med å søke NAV om yrkessykdomserstatning.

Lungekreft som yrkessykdom

Når en person blir diagnostisert med lungekreft blir dette registrert i Kreftregisteret, som deretter sender ut et brev der pasienten bes om å tenke over om kreften kan skyldes yrkesårsaker. Deretter stopper mye av automatikken opp, prosessen med å få godkjent lungekreft som yrkessykdom kan være omstendelig.

Lungekreft og arvelighet – hva vet vi?

En amerikansk studie viser at en utvalgt gruppe lungekreftpasienter får påvist genfeil som er forbundet med arvelig økt kreftrisiko. Hva betyr dette? Hvordan er det med gentesting av lungekreftpasienter i Norge i dag, hvilke pasienter testes og hva vet vi om lungekreft og arvelighet?