Samvalg ved strålebehandling av hodet

– For pasienter som har behov for stråling mot hodet er det viktig å få vite fakta rundt nytteverdi, risiko og hva behandlingen innebærer, slik at de er best mulig rustet til å være med å bestemme om de ønsker dette, sier Margrethe Aase Schaufel, overlege ved Lungeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus.

Må ta symptomer på alvor

– Du er da alt for ung til å få lungekreft. Det er det bare eldre stor-røykere som får, sa fastlegen til Lungekreftforeningens nylig avgåtte leder Cecilie Bråthen. Da hadde
hun i flere år gått frem og tilbake til fastlegekontoret uten at legen fant ut hva som feilte henne.

Når skal fastlegen henvise videre?

Tall fra Kreftregisterets årsrapport Cancer in Norway for 2021 viser at lungekreft er den nest vanligste kreftformen hos både kvinner og menn, med 3499 nye tilfeller. Det sier seg selv at fastlegen møter svært mange pasienter som kan ha symptomer på lungekreft, men når skal en pasient henvises til videre utredning med mistanke om lungekreft?