Etterlengtet RET-hemmer fikk nei i Beslutningsforum

Retsevmo, et målrettet legemiddel til behandling av RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft fikk denne uken avslag i Beslutningsforum, begrunnelsen er at "prisen er betydelig høyere enn annen tilgjengelig behandling".
- Vi vet jo ikke hva prisen er, men dette er synd for de pasientene det gjelder.
Det er ingen andre tilgjengelige RET-hemmere for lungekreftpasienter, dessverre, sier Åslaug Helland, professor og overlege ved Radiumhospitalet.

Lær deg å leve med det

«Du må lære deg å leve med at du ikke skal bli gammel», sa legen på Haukeland til Gunn Lægreid Haldorsen (51). Det var en brutal beskjed å få i julegave. Men uhelbredelig ikke-småcellet lungekreft med spredning er brutalt. For Gunn var den gode beskjeden at hun er ALK-positiv og at behandlingen er fire piller morgen og kveld.

Forskningstildelinger fra Kreftforeningen 2021

I årets forskningstildeling fra Kreftforeningen har et prosjekt rettet mot forskning på persontilpasset behandling for småcellet lungekreft fått støtte. Til sammen har Kreftforeningen delt ut 176 millioner kroner, og mange prosjekter som forsker på kreftbehandling generelt har fått tildelinger, de fleste av disse er ulike former for forskning på immunterapi.

Immunterapi godkjent til behandling av småcellet lungekreft

Beslutningsforum godkjente i dag immunterapien atezolizumab (Tecentriq) i førstelinjebehandling i kombinasjon med kjemoterapi for utbredt småcellet lungekreft.
– Dette er godt nytt for disse pasientene. Det er stort behov for forbedringer i behandlingen og i prognosene, og godt at pasientene med småcellet lungekreft utbredt sykdom nå har mulighet for behandling med immunterapi, sier Åslaug Helland, overlege ved Radiumhospitalet.

Fjorårets krefttall gjør oss usikre

Den nylig publiserte rapporten fra Kreftregisteret, «Cancer in Norway 2020», bekymrer leder i Lungekreftforeningen, Cecilie Bråthen.
– Tallene fra 2020 viser en nedgang i lungekreftdiagnostisering blant kvinner. Dette gjør oss usikre, fordi vi ikke vet om dette skyldes en faktisk nedgang eller at det betyr at det er mange som, på grunn av pandemien, ikke har oppsøkt lege.

Dette mener politikerne om noen av våre viktigste saker

Vi nærmer oss årets Stortingsvalg og i den forbindelse har vi spurt alle de politiske partiene om hva de mener om noen av sakene som er viktigst for Lungekreftforeningen:
- flere kliniske studier til Norge
- bedre behandling for kreftpasienter og raskere tilgang til nye medisiner og behandlingsmetoder
- tilrettelegging for persontilpasset behandling
Her er svarene vi fikk: