Behandling

Kirurgi, strålebehandling eller legemidler – det brukes forskjellige metoder i behandlingen av lungekreft, og de kan også delvis kombineres. Hver pasient og hvert sykdomsforløp er unikt. Legen avgjør hvilken behandling som passer best for hver enkelt.

Artikkelen har fri gjenbruk.

behandling

Kliniske studier

Kliniske studier der ny behandling prøves ut på mennesker er en forutsetning for medisinsk utvikling. Det må alltid gjennomføres slike studier før et nytt legemiddel eller en ny behandlingsmetode kan godkjennes til bruk. Grunnforskningen gjøres i laboratorier, men alle legemidler må testes på pasienter som har den aktuelle sykdommen før de kan brukes rutinemessig.

Ja til to nye lungekreftmedisiner

Beslutningsforum sa 21.oktober ja til innføring av Brigatinib (Alunbrig) til behandling av ALK positive pasienter med avansert ikke småcellet lungekreft (NSCLC) tidligere behandlet med krizotinib og Durvalumab (Imfinzi) til behandling av lokalavansert, inoperabel ikke-småcellet lungekreft.