Covid-19

Opptak fra webinar om lungekreft, korona og vaksine

9.februar arrangerte foreningen et høyaktuelt webinar om lungekreft, korona og vaksinasjon. Vi hadde med oss Lars Fjellbirkeland, dr.med., spesialist i lungesykdommer, overlege ved Lungeavdelingen på Rikshospitalet, som fortalte om hva vi i løpet av det siste halvåret har lært om lungekreftpasienter, korona og sykdomsrisiko.
Opptak fra webinaret ser du her.

Møt opp til behandling og kontroller

–  Mange er lungekreftpasienter er redde for koronasmitte. Det er forståelig. Men det er viktig å huske på at det er en mye større risiko å ikke fortsette kreftbehandling, eller møte opp til de timeavtalene du har. Jeg vil på det sterkeste oppfordre alle lungekreftpasienter til å fortsette sitt planlagte behandlingsforløp, samt å møte opp til timeavtaler, sier Åslaug Helland, overlege ved Radiumhospitalet og hovedstyremedlem i Lungekreftforeningen.