Covid-19

Møt opp til behandling og kontroller

–  Mange er lungekreftpasienter er redde for koronasmitte. Det er forståelig. Men det er viktig å huske på at det er en mye større risiko å ikke fortsette kreftbehandling, eller møte opp til de timeavtalene du har. Jeg vil på det sterkeste oppfordre alle lungekreftpasienter til å fortsette sitt planlagte behandlingsforløp, samt å møte opp til timeavtaler, sier Åslaug Helland, overlege ved Radiumhospitalet og hovedstyremedlem i Lungekreftforeningen.