Vårt arbeid

Dette mener politikerne om noen av våre viktigste saker

Vi nærmer oss årets Stortingsvalg og i den forbindelse har vi spurt alle de politiske partiene om hva de mener om noen av sakene som er viktigst for Lungekreftforeningen:
- flere kliniske studier til Norge
- bedre behandling for kreftpasienter og raskere tilgang til nye medisiner og behandlingsmetoder
- tilrettelegging for persontilpasset behandling
Her er svarene vi fikk:

Viktig seier om genteknologiloven

Lungekreftforeningen skrev sammen med Kreftforeningen, flere andre pasientorganisasjoner, leger, forskergrupper, Legemiddelindustrien, legemiddelselskaper mfl. under på et felles bekymringsbrev om den manglende oppfølgingen av høringen om genteknologiloven i 2020. Brevet ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet for noen uker siden.

Beslutningsforum endrer vilkårene for Compassionate use

Beslutningsforum har vedtatt å endre vilkårene for avtaler om Compassionate use (CUP) for legemidler til kortvarig bruk.
– Det er på høy tid at det kommer en endring! Det er svært viktig at alvorlig syke pasienter får muligheten til å prøve ut nye medisiner som kan forlenge liv og bidra til håp, sier Cecilie Bråthen, leder i Lungekreftforeningen.  

Protonterapi innføres i Norge

Norge følger etter flere andre land, og arbeidet med å bygge to protonsenter i Oslo og Bergen er i gang. I fremtiden kan flere kreftpasienter bli vurdert til denne type behandling, som vil spare mest mulig normalvev fra stråling.

Samboeren døde etter sviktende oppfølging og kompetanse

20. november i 2019 mistet Britt Rosenvinge sin kjære samboer Bjørn Tore Blomquist (62).
Han hadde en alvorlig lungekreft, men det var en ny cellegiftkur mens han hadde en ubehandlet lungebetennelse, som tok livet av han. Nå har sykehuset i Telemark fått påpakning fra Fylkesmannen (nå kalt Statsforvalteren) om at de har brutt loven både når det gjelder forsvarlig pasientbehandling og manglende kontinuitet i kontaktlegetilbudet.