Vårt arbeid

Forskningstildelinger fra Kreftforeningen 2021

I årets forskningstildeling fra Kreftforeningen har et prosjekt rettet mot forskning på persontilpasset behandling for småcellet lungekreft fått støtte. Til sammen har Kreftforeningen delt ut 176 millioner kroner, og mange prosjekter som forsker på kreftbehandling generelt har fått tildelinger, de fleste av disse er ulike former for forskning på immunterapi.

Immunterapi godkjent til behandling av småcellet lungekreft

Beslutningsforum godkjente i dag immunterapien atezolizumab (Tecentriq) i førstelinjebehandling i kombinasjon med kjemoterapi for utbredt småcellet lungekreft.
– Dette er godt nytt for disse pasientene. Det er stort behov for forbedringer i behandlingen og i prognosene, og godt at pasientene med småcellet lungekreft utbredt sykdom nå har mulighet for behandling med immunterapi, sier Åslaug Helland, overlege ved Radiumhospitalet.

Fjorårets krefttall gjør oss usikre

Den nylig publiserte rapporten fra Kreftregisteret, «Cancer in Norway 2020», bekymrer leder i Lungekreftforeningen, Cecilie Bråthen.
– Tallene fra 2020 viser en nedgang i lungekreftdiagnostisering blant kvinner. Dette gjør oss usikre, fordi vi ikke vet om dette skyldes en faktisk nedgang eller at det betyr at det er mange som, på grunn av pandemien, ikke har oppsøkt lege.

Dette mener politikerne om noen av våre viktigste saker

Vi nærmer oss årets Stortingsvalg og i den forbindelse har vi spurt alle de politiske partiene om hva de mener om noen av sakene som er viktigst for Lungekreftforeningen:
- flere kliniske studier til Norge
- bedre behandling for kreftpasienter og raskere tilgang til nye medisiner og behandlingsmetoder
- tilrettelegging for persontilpasset behandling
Her er svarene vi fikk:

Viktig seier om genteknologiloven

Lungekreftforeningen skrev sammen med Kreftforeningen, flere andre pasientorganisasjoner, leger, forskergrupper, Legemiddelindustrien, legemiddelselskaper mfl. under på et felles bekymringsbrev om den manglende oppfølgingen av høringen om genteknologiloven i 2020. Brevet ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet for noen uker siden.

Beslutningsforum endrer vilkårene for Compassionate use

Beslutningsforum har vedtatt å endre vilkårene for avtaler om Compassionate use (CUP) for legemidler til kortvarig bruk.
– Det er på høy tid at det kommer en endring! Det er svært viktig at alvorlig syke pasienter får muligheten til å prøve ut nye medisiner som kan forlenge liv og bidra til håp, sier Cecilie Bråthen, leder i Lungekreftforeningen.