Vårt arbeid

Opptak fra webinar om lungekreft, korona og vaksine

9.februar arrangerte foreningen et høyaktuelt webinar om lungekreft, korona og vaksinasjon. Vi hadde med oss Lars Fjellbirkeland, dr.med., spesialist i lungesykdommer, overlege ved Lungeavdelingen på Rikshospitalet, som fortalte om hva vi i løpet av det siste halvåret har lært om lungekreftpasienter, korona og sykdomsrisiko.
Opptak fra webinaret ser du her.

Verdens kreftdag 4. februar

Hvert år er det 35000 nye krefttilfeller, 11000 dør og 296.000 lever med kreft. Hver av disse har minst 1 pårørende, som betyr at det er mange som er pårørende til en som har eller har hatt kreft.
På Verdens kreftdag 4. februar ønsker vi i år å hylle og takke pårørende for deres uvurderlige innsats og støtte til mennesker med kreft.

Ingen godkjenning av Tagrisso i 2020!

Tagrisso til behandling av ikke-småcellet lungekreft med EGFR T790M-mutasjon topper ønskelisten til lungekreftleger, men medisinen har fått gjentatte avslag i Beslutningsforum de siste årene, og står, utrolig nok, ikke på sakslisten til Beslutningsforums siste møte i år, 14.desember.

Opptak fra Lungekreftdagen 9.nov

I november markerer vi i fellesskap lungekreftmåneden, og 9.november arrangerte vi Lungekreftdagen 2020, hvor vi samlet noen av landets fremste eksperter på lungekreftområdet til et svært lærerikt webinar.
Opptak fra webinaret ser du her: