Vårt arbeid

Leder som kjenner bransjen

Lungekreftforeningens nye leder, Kari Grønås (58), har gjennom utdannelse som farmasøyt, lang fartstid i ulike legemiddelselskaper og nå ti år som lungekreftpasient god kjennskap til utfordringer med å få nye kreftlegemidler ut til pasientene. Nå vil hun bruke sin kunnskap og kontaktnett til det beste for lungekreftpasienter.

Krever raskere medisingodkjenning

Lungekreftforeningens landsmøte krever at helseminister Ingvild Kjerkol snarest tar tak i evalueringen av Nye metoder, og iverksetter tiltak for raskere godkjenning av nye behandlinger for bruk i det norske offentlige helsevesen. Saken ble raskt fulgt opp av hovedstyret, og budskapet ble tydelig formidlet i et møte med statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet.

Etterlengtet RET-hemmer fikk nei i Beslutningsforum

Retsevmo, et målrettet legemiddel til behandling av RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft fikk denne uken avslag i Beslutningsforum, begrunnelsen er at "prisen er betydelig høyere enn annen tilgjengelig behandling".
- Vi vet jo ikke hva prisen er, men dette er synd for de pasientene det gjelder.
Det er ingen andre tilgjengelige RET-hemmere for lungekreftpasienter, dessverre, sier Åslaug Helland, professor og overlege ved Radiumhospitalet.

Forskningstildelinger fra Kreftforeningen 2021

I årets forskningstildeling fra Kreftforeningen har et prosjekt rettet mot forskning på persontilpasset behandling for småcellet lungekreft fått støtte. Til sammen har Kreftforeningen delt ut 176 millioner kroner, og mange prosjekter som forsker på kreftbehandling generelt har fått tildelinger, de fleste av disse er ulike former for forskning på immunterapi.

Immunterapi godkjent til behandling av småcellet lungekreft

Beslutningsforum godkjente i dag immunterapien atezolizumab (Tecentriq) i førstelinjebehandling i kombinasjon med kjemoterapi for utbredt småcellet lungekreft.
– Dette er godt nytt for disse pasientene. Det er stort behov for forbedringer i behandlingen og i prognosene, og godt at pasientene med småcellet lungekreft utbredt sykdom nå har mulighet for behandling med immunterapi, sier Åslaug Helland, overlege ved Radiumhospitalet.