Vårt arbeid

Verdens kreftdag 4. februar

Hvert år er det 35000 nye krefttilfeller, 11000 dør og 296.000 lever med kreft. Hver av disse har minst 1 pårørende, som betyr at det er mange som er pårørende til en som har eller har hatt kreft.
På Verdens kreftdag 4. februar ønsker vi i år å hylle og takke pårørende for deres uvurderlige innsats og støtte til mennesker med kreft.

Ingen godkjenning av Tagrisso i 2020!

Tagrisso til behandling av ikke-småcellet lungekreft med EGFR T790M-mutasjon topper ønskelisten til lungekreftleger, men medisinen har fått gjentatte avslag i Beslutningsforum de siste årene, og står, utrolig nok, ikke på sakslisten til Beslutningsforums siste møte i år, 14.desember.

Opptak fra Lungekreftdagen 9.nov

I november markerer vi i fellesskap lungekreftmåneden, og 9.november arrangerte vi Lungekreftdagen 2020, hvor vi samlet noen av landets fremste eksperter på lungekreftområdet til et svært lærerikt webinar.
Opptak fra webinaret ser du her:

Bekymret for medikamentell forskjellsbehandling for lungekreftpasienter

– Innen medikamentell behandling av lungekreft, har (heldigvis) utviklingen vært enorm. Behandlingen er blitt mye mer komplisert og endringer skjer i  høyt tempo. Dette kan det være krevende å følge med på. Vi vet at noen leger, som ofte står alene som eneste lungekreftlege på mindre avdelinger, er bekymret fordi de selv kjenner at de ikke klarer å holde seg helt oppdatert. Dette kan føre til at lungekreftpasienter blir behandlet forskjellig avhengig av hvilket sykehus de behandles på, sier Åslaug Helland, overlege og forsker ved Radiumhospitalet OUS.