Vårt arbeid

Kjøp lodd i vårt novemberlotteri

November er lungekreftmåneden. Støtt vårt arbeid for alle som er rammet av lungekreft ved å delta i vårt novemberlotteri, og vær med i trekningen av to flotte vaser fra Hadeland, og to praktiske drikkeflasker med vår logo, samt boken "Hver dag teller" av Lotta Våde fra Kreftkompasset.

Lansering av All.Can Norge

Lungekreftforeningen er en del av All.Can Norge, et tverrfaglig samarbeid mellom CarciNor Nevroendokrin kreft, Hjernesvulstforeningen og Aktiv mot kreft - og to legemiddelselskaper - Roche og Bristol Myers Squibb. All.Can er nå etablert i 15 land, verden over – og har som mål å bidra til en bedre og mer pasientorientert kreftbehandling.

Informasjon om årets landsmøte og fremtidige arrangementer

Lungekreftforeningen hadde mange planer for aktiviteter for våre medlemmer i vår og til høsten som vi nå må snu om på. Et av de var vårt landsmøte på Gardermoen i april. Selv om samfunnet nå gradvis er i ferd med å åpnes opp igjen, tror vi ikke det vil være realistisk at vi får gjennomført vårt landsmøte som planlagt før tidligst helt på slutten av året, og det vil fortsatt være usikkerhet hos mange av våre medlemmer på om man på grunn av egen sykdom vil ønske å delta i møter som inkluderer reise og treff med mange mennesker. Styret har derfor vedtatt at vi avlyser årets landsmøte i sin helhet, og at neste landsmøte blir det som ordinært skal arrangeres innen utgangen av mai 2021.